Skip to main content
contract-de-credit

Raiffeisen Bank: Contractul de credit pe înțelesul tuturor

Știm ca ești entuziasmat să îți pui planurile în aplicare și vrem să îți fim alături la fiecare etapă. Iar ca totul să fie mai simplu pentru tine, aici vei afla cele mai importante detalii despre contractul tău de credit.

Componentele unui contract de credit

contract-de-credit-1

Ce este creditul și cum se acordă?

Creditul este o sumă de bani pe care banca o împrumută clientului pentru o perioada de timp.

Pentru suma și perioada acordată, banca solicită garanții (mobiliare sau imobiliare, în funcție de tipul creditului) șipercepe dobânda și comisioane. Returnarea banilor (suma acordată + dobânzi și comisioane) se face sub formă deplăti lunare (rate).

Pentru a se asigura că persoană care solicită împrumutul are capacitatea de a returna banii primiți șidobânda aferentă, banca verifică veniturile acesteia în baza de date ANAF cu acordul persoanei vizateși/sau poate solicită anumite documente care atestă situația veniturilor. De asemenea, banca verifică laBiroul de Credit dacă persoană respectivă mai are alte credite și dacă înregistrează/a înregistrat întârzierila plata ratelor aferente acestora.

În cazul în care veniturile clientului nu sunt suficiente pentru a putea primi o anumită suma ori suma pe careclientul dorește să o împrumute este mai mare decât cea oferită de banca, este posibil că banca să soliciteunul sau mai mulți codebitori. Aceștia trebuie să îndeplinească aceleași condiții și le revin aceleașiobligații că și persoanei care va obține împrumutul.

După acordarea creditului, banca va transmite către S.C. Biroul de Credit S.A. informațiile referitoare lacreditul acordat clientului, precum și date legate de eventualele întârzieri la plata ratelor.

Ce se plătește prin rata lunară?

Rată lunară reprezintă suma pe care Clientul are obligația să o achite în fiecare luna și conține: o parte dinsuma împrumutată + dobânda lunară + comisioane (conform graficului de rambursare și prevederilor dinContractul de credit).

Dobânda este întotdeauna calculată în funcție de suma de bani pe care o împrumuți. Dacă suma de baniîmprumutată este mare, atunci și dobânda va fi mare. Dar pe măsură ce returnezi împrumutul și scadesuma pe care o datorezi, dobânda pe care o plătești se diminuează.

contract-de-credit-2

Facilități

(în măsura în care vor fi prevăzute în contract)

Vacanța de 3 rate

Clientul are dreptul că, pe parcursul creditului, să solicite o amânare a plății ratei cu până la trei luni. În consecință, perioada totală de achitare a creditului se prelungește cu numărul de luni cu care se amână rată/ratele respective. Nu este obligatoriu ca cele trei luni să fie consecutive. Pentru a beneficia de acest lucru, este necesar să depuneți o cere scrisă în orice agenție Raiffeisen Bank în condițiile prevăzute în Contract și să nu aveți întârzieri la plata ratei.

Modificarea datei scadente

Pentru a modifica dată la care trebuie să plătiți rată lunară, trebuie să depuneți o cerere scrisă în orice agenție Raiffeisen Bank. Cererea va fi aprobată dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: să nu existe întârzieri la plata ratei și să aveți în cont suma care reprezintă valoarea dobânzii acumulate în perioada dintre actuală dată de scadență și nouă dată de scadență solicitată.

Exemplul 1: Clientul are scadență pentru 5 ale lunii. Își alege nouă scadență pentru 17 ale lunii. Clientul va trebui să plătească dobânda pentru 12 zile calendaristice.

Exemplul 2: Clientul are scadență pentru 17 ale lunii. Își alege nouă scadență pentru 5 ale lunii.Clientul va trebui să plătească dobânda pentru 18 zile calendaristice astfel: 13 zile (din luna curentă) + 5 zile (din luna următoare).

Achitarea creditului

contract-de-credit-3

Ce se întâmplă dacă nu achit ratele la timp?

Dacă, la dată scadentă, în contul de rambursare nu se regăsește suma datorată, banca poate încasa suma din orice alt cont curent pe care clientul îl deține la Raiffeisen Bank, fără notificare prealabilă. Dacă valuta contului respectiv este diferită de valuta în care trebuie plătită rata, banca poate efectua schimbul valutar la rata de schimb afișată de banca în ziua respectivă (NU la cursul BNR).

În cazul în care întâmpinați dificultăți în a plăti ratele, pentru a evita acumularea de restanțe, trebuie să vă adresați băncii, astfel încât să identificăm, împreună, o soluție potrivită pentru dumneavoastră.

Dacă nu plătiți pentru o perioada de 90 de zile, banca poate declara scadența anticipată, ceea ce înseamnă că întreagă suma rămasă din soldul creditului este considerată datorie și se vor aplica dobânzi penalizatoare la întreaga datorie scadentă (vezi punctul 3) până la achitarea integrală a acesteia +achitarea dobânzii acumulate până în acel moment.

În cazul achitării parțiale, se achită mai întâi dobânda și comisioanele, apoi soldul creditului. Dacă datoria nu este achitată integral și/sau dacă nu se ajunge la o rezolvare amiabilă a situației, se poate trece la executarea silită a garanțiilor (poprire pe toate conturile clientului și/sau valorificarea imobilului cu care a fost garantat creditul, în funcție de tipul de credit).

Cum fac dacă doresc să achit creditul înainte de termen (anticipat)?

Pentru a achita înainte de termen suma datorată (în totalitate sau parțial), clientul trebuie să se prezinte în orice agenție RaiffeisenBank, să solicite, să completeze și să depună o cerere de rambursare anticipată. Totodată, clientul trebuie să depună în contul curent suma pe care intenționează să o achite în avans, sumă ce include și comisionul de rambursare anticipată (în cazul în care contractul de credit prevede un astfel de comision). În anumite situații se poate efectua rambursarea în avans direct din aplicația Smart Mobile sau prin Call center.

contract-de-credit-4

ATENȚIE! Nu este suficient din partea clientului să depună banii în cont fără a depune și cererea de rambursare anticipată, care trebuie să fie înregistrată de bancă. De asemenea, cererea nu poate fi procesată dacă în cont nu s-a depus suma pe care clientul dorește să o ramburseze anticipat și care a fost menționată în cerere.

Serviciul de asistența clienți

*2000

004 021 306 3002

Cum se calculează dobânzile?

Dobânda= soldul creditului (suma acordată inițial sau suma rămasă din credit până la momentul respectiv – se poate urmări în graficul de rambursare) x rata anuală a dobânzii x 30 (numărul de zile din lună) / 360 (numărul de zile din an). 

În funcție de tipul de credit, dobânda poate fi:
dobanda-fixa

Nu se schimbă pe tot parcursul creditului sau, după caz, pentru o anumită perioadă de timp din perioada de creditare, conform prevederilor din Contractul de credit.

dobanda-variabila

Compusă din Indicele de Referință pentru creditele în Lei, la care se adaugă marja băncii (marja care este fixă pe întreaga perioadă de creditare).

Rd = Indice de referință trimestrial (denumit în continuare „Indice de referință pentru creditele acordate consumatorilor”, abreviat IRCC) + Marja băncii;

IRCC, luat în considerare în cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculează la finalul fiecărui trimestru că medie aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piață monetarăinterbancară, determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplică de către Banca pentru trimestrul următor.

Dată de actualizare a indicelui de referință: IRCC, luat în calcul în cadrul formulei de mai sus se actualizează, conform prevederilor legale în vigoare de 4 ori pe an, la finalul fiecărui trimestru al anuluicalendaristic și se aplică din prima zi calendaristică a trimestrului următor.

ATENȚIE! Rată anuală a dobânzii nu este același lucru cu dobânda anuală efectivă (DAE).

DAE reprezintă costul total al creditului, calculat sub formă unui procent anual în care sunt incluse atâtdobânda, cât și toate comisioanele aferente creditului. Această este o valoare orientativă și nu este folosităîn calcularea ratei lunare. În cazul creditelor garantate cu ipotecă asupra unuia sau mai multor imobile, DAEconține și contravaloarea taxei de evaluare, a asigurărilor imobilului, a comisionului contului curent și aexecutării ordinului de plată.

Dobânda penalizatoare se aplică la suma restanță din credit, pe lângă dobânda curentă, începând cuprima zi de întârziere la plata.

Dobânda penalizatoare = suma cu care s-a întârziat x procentul fix de 3% x 30 / 360

Rate egale sau descrescătoare?

1. Rambursarea în rate lunare egale presupune o formulă matematică de calcul care împarte rata lunară între valoarea dobânzii aplicată la soldul creditului și partea din credit de rambursat, astfel încât suma lunară de plată rezultata să fie constantă.

2. Rambursarea în rate lunare descrescătoare presupune o formulă matematică de calcul în care partea din credit de rambursat este aceeașiîn fiecare lună, pe întreaga perioadă de rambursare, iar partea de dobândă calculată la sold se adaugă la aceasta. În acest fel ratelescad pe măsură ce rambursezi.

Ceea ce trebuie să știi este faptul că ratele egale implică plăți lunare constante, dar determină un cost total al creditului mai mare decât ratele descrescătoare.    

Pe de alta parte, în prima perioadă a creditului sumele lunare de plată sunt mai mici în cazul ratelor egale decât în cazul ratelor descrescătoare.    

Iată cum arată componentele de dobândă și principal rambursat în cazul unui credit de 25.000 lei acordat pe o perioadă de 60 de luni cu o dobânda fixă de 10% (fără alte comisioane):

grafic contract de credit

În cazul dobânzii variabile, odată cu actualizarea indicelui IRCC, valoarea ratei lunare și structura acesteia(dobândă vs capital) se vor actualiza și ele la fiecare data de actualizare.

Te încurajăm să discuți 1:1 cu reprezentanții Raiffeisen și să le ceri toate informațiile necesare pentru a înțelege clar diferențele dintre cele două metode de rambursare. Astfel, vei putea lua o decizie înțeleaptă, având toate datele la dispoziție. 

Garanții

(diferă în funcție de tipul creditului)

garantii-imobiliare

Creditul este garantat cu un imobil, ce respectă anumite condiții solicitate de către bancă (poate fi imobilul achiziționat sau altul).

garantii-mobiliare

Creditul este garantat cu veniturile clientului sau cu sume aflate în alte conturi ale acestuia și ale codebitorilor.

Sfaturi pentru administrarea eficientă a unui credit

Înainte de a semna un contract, asigurați-vă ca l-ați citit în întregime și ați înțeles toate condițiile contractuale.
Înainte de a lua un credit, urmăriți-vă timp de câteva luni veniturile și cheltuielile și vedeți care ar fi suma maximă pe care vă puteți permite să o plătiți în rate bancare (recomandăm ca valoarea ratelor să nu depășească 20% din valoarea veniturilor) și să alocați o sumă de bani și pentru situațiile neprevăzute.
Fiți prudent! Alegeți creditele cu dobândă fixă pentru a avea o rată lunară fixă pe perioada de creditare prevăzută în contract.
Fiți responsabil! Asigurați-vă că bunul pe care îl cumpărați prin credit vă este cu adevărat necesar și că veți putea achita creditul fără a avea dificultăți financiare.
După ce ați contractat creditul, asigurați-vă că plătiți ratele la timp, pentru a evita penalizările, neplăcerile cauzate de procesul de recuperare a datoriilor și raportarea la Biroul de Credit sau Centrala Riscurilor de Credit.
Folosiți aplicația de banking pe telefon Smart Mobile, ca să fiți mereu în control cu ratele dumneavoastră. Astfel, aveți parte de o gestionare sigură și inteligentă a banilor și puteți plăti ratele online, fără să vă mai deplasați într-o sucursală Raiffeisen.