Skip to main content

Disclaimer

NOTIFICARE LEGALA IMPORTANTA 

Prin deschiderea și/sau utilizarea informațiilor, serviciilor, legăturilor, funcțiilor, aplicațiilor sau programelor (denumite în continuare: „conținut”) oferite pe acest site, utilizatorul este de acord să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos: 

 

Lege Copyright: 

Conținutul oferit pe acest site web și subsite-uri (denumite în continuare: Site-ul RBI) este protejat de legea dreptului de autor. Descărcarea sau stocarea aplicațiilor sau programelor conținute pe site-ul RBI și reproducerea, transmiterea, modificarea sau legarea (completă sau parțială) a conținutului site-ului RBI vor fi permise numai cu acordul expres și scris al Raiffeisen Bank International. AG ("RBI"). 

Utilizatorii au, totuși, dreptul de a tipări, descărca sau stoca pagini individuale sau segmente ale acestui site web în conformitate cu prevederile legii austriece privind drepturile de autor și numai dacă notificările privind drepturile de autor sau alte denumiri protejate de lege nu sunt nici eliminate, nici modificate. Utilizatorii autorizați ai e.Custody au, de asemenea, dreptul de a utiliza și de a stoca aplicațiile sau programele de pe paginile e.Custody utilizate pentru manipularea sau procesarea datelor lor privind tranzacțiile sau contul de custodie. 

 

Fără solicitare sau recomandare de investiții: 

Conținutul site-ului web RBI va servi doar în scop informativ și nu va fi considerat o solicitare sau o ofertă de cumpărare sau vânzare a oricărui tip de instrument de investiții conform legilor pieței de capital din Austria sau ale legilor pieței de capital din alte jurisdicții. Toate deciziile concrete de investiții ar trebui să fie precedate de o întâlnire cu un consilier de investiții și am fi bucuroși să oferim serviciile noastre în acest sens. 

 

Conținutul informațiilor, actualitatea informațiilor: 

RBI a depus toate eforturile pentru a asigura fiabilitatea în cercetarea informațiilor publicate pe acest Site sau trimise prin SMS în sfera Markets.online precum și în selectarea sursei de informații utilizate. Cu toate acestea, RBI nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea, completitudinea, actualitatea sau disponibilitatea neîntreruptă a informațiilor puse la dispoziție pe site-ul său sau în ceea ce privește sursele de informații utilizate. 

Analizele de piață, de preț și de companie, precum și previziunile publicate pe site-ul RBI se bazează pe informațiile disponibile și pe evaluarea pieței la momentul menționat în publicațiile respective. Analizele companiei se pot baza parțial pe informații preluate direct din sursele proprii ale companiei respective. Nu ne asumăm și nu excludem în mod expres nicio răspundere pentru corectitudinea, completitudinea sau apariția reală a evenimentelor descrise în previziuni. 

Anumite date financiare (de exemplu, prețurile bursiere) pot fi publicate în unele cazuri numai după ce a trecut un anumit interval de timp, așa cum este definit de furnizorul de date (de obicei, aproximativ 15 minute). Mai mult, vă rugăm să rețineți că multe dintre orele sunt date în Greenwich Mean Time (GMT). 

RBI depune toate eforturile pentru a prezenta cât mai clar și concis posibil toate informațiile de pe acest site. Cu toate acestea, RBI nu este și nu va fi responsabil din punct de vedere legal sub nicio circumstanță pentru orice inadvertență sau descriere eronată a informațiilor prezentate pe acest site. Pentru a afla informatii detaliate despre produse si servicii, despre conditiile contractuale, taxe, tarife si comisioane aferente, puteti contacta orice reprezentant al bancii din agentiile bancii precum si apeland * 2000 (Call Center). 

RBI isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise in acest site poate face obiectul unor restrictii asupra anumitor persoane sau in anumite zone/tari. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul prealabil scris al RBI. 

 

Acces restricționat din cauza reglementărilor locale: 

Datorită legilor aplicabile în unele jurisdicții sau reglementări impuse de autoritățile pieței de capital sau ale valorilor mobiliare, unele dintre informațiile publicate pe site-ul RBI (de exemplu, analizele bursiere) nu se adresează persoanelor fizice. Pentru a asigura aplicarea unor astfel de restricții de acces local, RBI își rezervă dreptul de a lua orice măsuri (tehnice) pe care le poate considera adecvate pentru a restricționa astfel de informații sau segmente de informații care fac obiectul restricțiilor menționate mai sus. Transmiterea informațiilor conținute pe site-ul RBI, care face obiectul unor restricții locale de acces valabile în anumite țări, către persoanele menționate în restricțiile relevante poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare sau a altor legi din țările menționate. 

Distribuția sau diseminarea informațiilor publicate pe site-ul RBI, precum și achiziționarea și oferirea produselor respective în anumite jurisdicții pot face obiectul unor restricții sau cerințe suplimentare. Persoanele care preiau astfel de informații de pe site-ul RBI sau în posesia cărora vin astfel de informații sunt obligate să se informeze și să respecte astfel de restricții. În special, produsele la care se referă astfel de informații publicate pe site-ul web RBI nu pot fi, în general, achiziționate sau deținute de persoane din SUA (termenul „persoană din SUA” se referă la orice persoană juridică/fizică cu sediul/reședința în SUA și orice alte persoană în sensul care i-a fost dat de Regulamentul S în temeiul Legii privind valorile mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificat). 

 

Link-uri către site-uri web sau adrese URL ale furnizorilor terți: 

Cu excepția cazurilor reglementate de § 17 din Legea Austriacă de Comerț E-commerce, RBI nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul site-urilor web sau URL-urile altor furnizori către care sunt furnizate link-uri. RBI nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea neîntreruptă sau funcționalitatea completă a link-urilor către site-uri web sau URL-uri ale terților. 

 

Excluderea răspunderii: 

RBI nu oferă nicio garanție și nu va accepta nicio răspundere pentru orice daune (inclusiv daune de consecinta sau indirecte sau pierderi de profit) legate de accesul la site-ul web RBI, deschiderea, utilizarea sau interogarea conținutului de pe site sau referitoare la link-uri create pe site-ul web RBI către site-uri web sau URL-uri ale terților. Acest lucru este valabil și pentru acele cazuri în care RBI a fost informat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. În plus, RBI nu va fi răspunzător pentru întreruperi tehnice, cum ar fi defecțiuni ale serverului, întreruperi de funcționare sau defecțiuni ale legăturilor de telecomunicații și alte evenimente similare, care ar putea duce la indisponibilitatea (temporară) a site-ului web RBI în întregime sau a unor părți din acesta și /sau duce la indisponibilitatea (temporară) sau la tranzacții defectuoase sau la datele contului de valori mobiliare la e.Custody

 

Protecția datelor, utilizarea cookie-urilor: 

Vă rugăm să rețineți informațiile noastre despre „Protecția datelor și utilizarea cookie-urilor” de pe site-ul nostru ("Data Protection and Use of Cookies") 

 

Stocarea datelor de inregistrare: 

Anumite zone ale site-ului web RBI (de exemplu, „fundbroker.at”, „e.Custody” sau „Markets.Online”) sunt disponibile numai pentru utilizatorii înregistrați. Prin trimiterea formularului de înregistrare online completat, utilizatorul confirmă caracterul complet și corectitudinea datelor furnizate și, de asemenea, confirmă că a răspuns sincer la întrebările adresate. De asemenea, prin trimiterea formularului online completat, utilizatorul își declară consimțământul pentru prelucrarea electronică a datelor sale de înregistrare de către RB România atât în ​​scopuri organizaționale bancare interne, cât și pentru transmiterea către alte instituții de credit din cadrul Grupului Bancar Raiffeisen, care poate, la rândul său, să prelucreze, să transmită sau să utilizeze astfel de date. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați notificarea „Protecția datelor și utilizarea cookie-urilor” de pe site-ul nostru web ("Data Protection and Use of Cookies") 

 

Modificări ale site-ului web al RBI: 

RBI își rezervă dreptul de a modifica și de a elimina site-ul RBI în orice moment (dacă este necesar și fără notificare prealabilă), în special în ceea ce privește modificarea conținutului existent (în întregime sau parțial) și adăugarea de conținut nou. 

 

Termeni și condiții generale de afaceri: 

Pentru utilizatorii (autorizați) care utilizează serviciile RBI furnizate pe site-ul RBI, Termenii și Condițiile Generale de Afaceri ale RBI (General Terms and Conditions of Business), astfel cum au fost modificate, se vor aplica în plus față de termenii și condițiile prezentei declinare a răspunderii. 

 

Notificare specială pentru utilizatorii autorizați Markets.Online: 

Serviciu de informații SMS: 

În funcție de capacitatea tehnică disponibilă și/sau capacitatea rețelei mobile respective și în măsura în care este permis de operatorul de rețea respectiv, RBI poate, din când în când, să trimită informații selectate utilizatorilor autorizați ai Markets.Online prin SMS. Selectarea informațiilor care urmează să fie trimise prin SMS, intervalele și orice extindere, restricție sau întreruperea completă a acestui serviciu de informații prin SMS vor fi exclusiv la latitudinea RBI și nu vor da naștere la nicio reclamație din partea utilizatorului cu privire la furnizarea (sau nefurnizarea) unor astfel de informații SMS. În conformitate cu § 107 din Legea Austriacă privind Telecomunicațiile, utilizatorul autorizat al Markets.Online își declară prin prezenta consimțământul expres – care poate fi revocat în orice moment – ​​pentru trimiterea regulată a informațiilor prin SMS la numărul de telefon mobil pe care utilizatorul l-a furnizat. înregistrare la Markets.Online

 

Vă rugăm să rețineți și informațiile generale (general information) furnizate în conformitate cu § 5 din Legea comerțului electronic (§ 5 of the E-Commerce Act)!