Skip to main content

Aproape un miliard de lei pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice

Man shows his family the solar panels on the plot near the house during a warm day. Young woman with a kid and a man in the sun rays look at the solar panels.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va avea alocat anul acesta un buget de circa 2,7 miliarde de lei, din care va finanța opt programe de subvenții, între care Programul Casa Verde Fotovoltaice, de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și a livrării surplusului în rețeaua națională.

„Finanțăm un program foarte important în actuala criză energetică, Programul Casa Verde Fotovoltaice, acele instalații fotovoltaice care se pot instala pe casele deținute de persoanele fizice, cu un buget de 986 de milioane de lei în 2022. De asemenea, am stabilit la nivelul guvernului că, alături de Ministerul Energiei, Ministerul Mediului va contribui cu 1 miliard de euro prin AFM la dezvoltarea acestor capacități de producție în următorii patru ani, astfel încât cât mai multe gospodării să devină independente sau relativ independente din punct de vedere energetic”, a declarat Tanczos Barna, ministrul mediului, după ședința de guvern din 30 martie.

Din bugetul total de 986 de milioane de lei pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, 686 de milioane de lei sunt alocate pentru aprobarea dosarelor și încheierea contractelor cu persoanele fizice care au fost înscrise în program în sesiunea desfășurată în luna decembrie 2021. Pentru relansarea înscrierilor în program în cursul anului 2022 sunt alocate 300 de milioane de lei.

Cealaltă noutate importantă anunțată de Tanczos Barna este că ministerul are în vedere o modificare substanțială a programului, odată cu majorarea bugetului. „Experiența de până acum a arătat că Administrația Fondului pentru Mediu nu are capacitatea instituțională să implementeze zeci de mii, sute de mii de proiecte simultan, motiv pentru care acum o lună am început discuțiile cu autoritățile publice locale, prin Asociația Municipiilor, Comunelor și Orașelor, astfel încât să reușim să punem la punct un parteneriat între primării și AFM”, a spus ministrul, explicând că astfel va putea fi mărită capacitatea instituțională de analiză și de încărcare a dosarelor în sistem, „iar AFM trebuie să devină o agenție de plată, care după verificările din teritoriu să asigure finanțarea”.

Această modificare poate fi pusă în legătură cu posibila promovare, cu concursul autorităților locale, a unor politici noi de stimulare a instalării sistemelor fotovoltaice pe clădiri, atât la imobilele de locuințe, cât și la sediile companiilor. O analiză a think tank-ului independent Energy Policy Group (EPG) publicată la 1 aprilie recomandă o accelerare a ritmului de renovare a clădirilor pentru atingerea unei rate medii anuale de cel puțin 2% pe an până în 2030, „prin programe de eficientizare energetică și identificarea sinergiilor cu programele existente de instalare a panourilor fotovoltaice pentru prosumatori”. Mai exact, EFG apreciază că o opțiune ar fi crearea pur și simplu de către stat a obligației ca fiecare clădire nouă sau renovată să instaleze și panouri fotovoltaice.

Potrivit ghidului de finanțare, scopul Programului Casa Verde Fotovoltaice privește creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională. Beneficiarii, persoane fizice, primesc subvenții de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. 

Cheltuielile eligibile finanțate sunt numai cele care vizează: cumpărarea de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW (având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structură de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ); cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice; TVA aferentă. Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.

Înscrierea solicitanților se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziția președintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se vor monta sistemele fotovoltaice. Termenul pentru montarea sistemelor este de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice începută la 22 decembrie 2021 a fost prevăzută să se închidă după solicitarea a 150% din bugetul alocat fiecăreia din cele opt regiuni de dezvoltare din țară. La momentul lansării sesiunii, bugetul total a fost de 263,7 milioane de lei, pentru care au fost depuse peste 45.000 de dosare. Ministerul Mediului are intenția ca anul acesta, după aprobarea bugetului AFM, programul să treacă la o ritmicitate predictibilă, în așa fel încât să se ajungă ca în fiecare lună să fie sesiuni de depunere, iar bugetul mediu lunar să fie de circa 65 de milioane de lei, astfel încât toți solicitanții care depun dosare să poată beneficia de banii necesari.

Pentru sesiunile de depunere care vor urma, cel mai probabil majorarea bugetului nu va însemna și majorarea limitei de 20.000 de lei alocate fiecărui beneficiar al programului. „Suma rămâne în principiu aceeași. Prețurile au crescut un pic, dar oricum se încadrează în acea sumă de 5.000 de euro și, cu siguranță, capacitatea de 3 kW se poate instala din banii respectivi”, a afirmat ministrul Tanczos Barna.

În privința înscrierii instalatorilor, Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că sesiunea de depunere a dosarelor pentru validarea instalatorilor în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost prelungită până la 8 aprilie 2022.