Skip to main content

Bani pentru IMM: energie verde prin programul Electric Up

bani-pentru-imm-energie-verde-prin-programul-electric-up

Odată cu publicarea listei primilor beneficiari, începe să funcționeze programul de finanțare Electric Up, destinat stimulării IMM care își instalează sisteme de panouri fotovoltaice și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi hibride.

La 8 martie, Ministerul Energiei a comunicat că a fost suplimentată cu 183 de proiecte lista IMM-urilor acceptate pentru finanțare în prima sesiune a programului Electric Up pentru că au îndeplinit criteriile tehnico-economice de eligibilitate. La 20 aprilie, după încheierea perioadei de contestații, ministerul a publicat lista finală a proiectelor admise spre finanțare în prima sesiune a programului, precum și a celor respinse. Cele admise sunt în număr de 1.878, cu valori ale sumelor solicitate cuprinse între 126.000 de lei (o firmă de piese și accesorii auto din Bucov, județul Prahova) și 489.199 lei (un magazin alimentar din Curtici, județul Arad).

Ministerul a precizat că toți solicitanții admiși spre finanțare „vor trebui să justifice temeinic cheltuielile privind costurile echipamentelor și serviciilor incluse în proiectele depuse”. Trebuie reamintit că, potrivit condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare, sunt eligibile numai firmele care folosesc banii pentru instalarea de panouri fotovoltaice (care pot fi amplasate fie pe sediu, fie pe teren, companiile fiind îndemnate să aleagă orice variantă de montaj ce permite o performanță mai bună a proiectului) și care concomitent instalează și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.

Prin programul de finanțare Electric Up se acordă ajutoare de minimis în sumă maximă de 100.000 de euro pentru fiecare beneficiar, oferind până la 100% acoperire din costul total al fiecărui proiect depus, în funcție de puterea instalată, gradul de eficiență energetică, gradul de cofinanțare și necesarul de stocare a energiei. Beneficiarii sunt atât întreprinderi mici și mijlocii (IMM) din domeniile care pot primi ajutoare de minimis conform legislației europene, cât și operatori economici din domeniul HoReCa cu afaceri încadrabile în nouă coduri CAEN (hoteluri, pensiuni, parcuri pentru rulote, restaurante și catering, baruri și alte activități de alimentație, activități recreative și distractive).

Aceste companii primesc bani de la stat dacă își instalează în paralel panouri fotovoltaice de producere a energiei electrice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp și stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare se face în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă de către fiecare firmă beneficiară. Denumirea programului specifică faptul că producția de energie solară este destinată consumului propriu, iar eventualul surplus este livrat în rețeaua energetică națională, însă programul Electric Up nu este în sine destinat să încurajeze producția pentru rețeaua națională, neoferind stimulente specifice în acest scop. 

Suma necesară pentru primul ciclu de finanțare a fost inițial stabilită la 476 de milioane de lei, însă ulterior bugetul a fost suplimentat până la cel mult 626 de milioane de lei, conform prevederilor Legii 12/2022, promulgată în luna ianuarie, prin care a fost aprobată OUG 159/2020 referitoare la condițiile de derulare a programului Electric Up. Legea respectivă arată că prin programul Electric Up se poate acorda, la cererea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis. Avansul se acordă în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o bancă sau companie de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanțare pentru programul Electric Up. 

„Este un program prin care ne-am propus să susținem antreprenorii, pentru a avea consum optim de energie”, a declarat ministrul energiei, Virgil Popescu, la momentul anunțării listelor cu proiectele admise, referindu-se la faptul că Electric Up este conceput în așa fel încât să evite aprobarea unor proiecte care să permită supradimensionarea sistemului de producere a energiei electrice prin instalații fotovoltaice în raport cu consumul propriu estimat. Din același motiv, Electric Up prevede că antreprenorii pot folosi numai auditori, manageri energetici și instalatori acreditați de Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei, instituție care are obligația direcționării fondurilor numai către alegerea soluțiilor tehnice care promovează eficiența energetică. 

Prin urmare, Electric Up este în primul rând, așa cum precizează și expunerea de motive a Legii 12/2022, o pârghie de stimulare a eficienței energetice în rândul companiilor mici și mijlocii, prin creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, ameliorarea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte – iar aceasta explică și de ce numărul de proiecte depuse în prima fază a fost mai mare decât cel estimat – Electric Up este menit să funcționeze ca un instrument de redresare economică și de stimulare a creării de locuri de muncă, în condițiile în care aceeași expunere de motive a legii precizează că IMM au nevoie urgentă de compensarea pierderilor de capital și de resurse umane ca efect al restricțiilor impuse în perioada pandemiei.

În același timp, ceea ce ar urma să realizeze Electric Up pe termen lung, ținând cont că programul va funcționa în perioada 2020-2026, în mai multe cicluri de finanțare, este să încurajeze folosirea în România a vehiculelor electrice și hibride, prin dezvoltarea unei rețele de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, importantă în efortul României de a evolua spre obiectivul de atingere a neutralității climatice (net zero) până în 2050. Pe lângă reducerea cantității totale de gaze cu efect de seră, celălalt indicator de performanță al programului Electric Up este atingerea țintei cu titlu indicativ de până la 6.500 de puncte de reîncărcare și/sau realimentare cu toate tipurile de combustibili alternativi. Această țintă se corelează cu obiectivul din Programul Național de Redresare și Reziliență, prin care România va avea circa 15.000 de stații de reîncărcare. 

Alte țări au preferat alte soluții pentru a stimula instalarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice. În Marea Britanie, de pildă, statul a decis să oblige dezvoltatorii imobiliari să instaleze la toate clădirile noi puncte de încărcare a vehiculelor electrice, iar autoritățile locale direcționează fonduri din bugetul lor pentru proprietarii de imobile care vor să instaleze astfel de stații. Combinarea unui stimulent pentru producția de energie solară cu unul pentru instalarea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice, așa cum a procedat România prin Electric Up, are însă avantajul că rezolvă două obiective de mediu printr-un singur program de finanțare. În plus, alocările de fonduri prin Electric Up nu sunt de tip „one off”, având în vedere că Legea 12/2022 stabilește că sumele necesare pentru finanțarea programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

Ești interesat? Hai să vorbim.