Skip to main content

Trei programe de finanțare pentru economia verde

trei-programe-finantare-economia-verde

Perioada verii se dovedește favorabilă pentru investițiile în energie regenerabilă și inovațiile pentru eficiența energetică, astfel încât companiile românești au la dispoziție mai multe opțiuni de a obține finanțare verde din bani europeni.

Premierul și membrii guvernului subliniază, de câte ori au ocazia, că PNRR este de facto programul de guvernare al României și că una din cele mai importante realizări ale țării este faptul că până acum ne-am încadrat în toate graficele privind etapele programului. Aceasta explică de ce aproape toate autoritățile care administrează scheme de finanțare privind tranziția la economia verde au devenit mai active ca de obicei și ies periodic cu anunțuri adresate antreprenorilor preocupați de această zonă. 

La 22 iunie, Ministerul Energiei a publicat și lansat în dezbatere schema de ajutor de stat și ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul competitiv „Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial”, Măsura de investiții 5, componenta C.6 Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această schemă de ajutor de stat are ca scop finanțarea investițiilor în modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie pentru companii, cu scopul de a crește eficiența energetică în sectorul industrial.

Beneficiarii pot fi operatorii economici deja existenți – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, condiția fiind să aibă proiecte finanțabile în România care pot genera o economie de energie de cel puțin 30% în activitatea companiilor respective. Bugetul estimat al schemei este de 62.000.000 euro, reprezentând fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR – componenta C6. Energie. Valoarea ajutorului de stat solicitat nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 1.200.000 euro/proiect de investiții reprezentând maximum 30%  din valoarea totală a proiectului. Data începerii depunerii de proiecte este 30 iunie, ora 10, iar perioada depunerii proiectelor se încheie la 31 august, ora 17. Schema de ajutor de stat se va aplica de la data intrării în vigoare și până la data de 31 decembrie 2025.

Printre activitățile eligibile se numără instalarea de sisteme de management al energiei care să facă posibilă contorizarea generală a consumului, retehnologizarea sistemelor de producție, sisteme privind identificarea vârfurilor de consum, recuperarea pierderilor de energie termică din procesele tehnologice, precum și „alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, prin investiții în echipamente cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a intensității energetice”. Ghidul solicitantului precizează că „alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul dovedeşte necesitatea acestora în vederea realizării măsurii de eficienţă energetică şi sunt în conformitate cu obiectivele investiției”. Atenție însă, sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru această schemă. 

În al doilea rând, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pregătește lansarea Programului Operațional Tranziția Justă (POTJ), care va finanța exclusiv proiecte din regiuni cu dezvoltare economică mai redusă. La 16 iunie, ministerul a publicat și lansat în dezbatere documentele acestui program, care are în vedere investiții până în 2027 în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, considerate zonele care vor fi cel mai puternic afectate de reformele asumate de România pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, adică în principal închideri de mine și renunțarea la activitățile cu emisii mari de gaze cu efect de seră. 

Vor avea acces la finanțare prin POTJ beneficiari din mediul public, IMM și antreprenori privați care sunt în căutarea unor granturi pentru o investiție într-unul din județele menționate, în activități productive care pot crește competitivitatea economiei locale, precum și în programe de recalificare și incluziune a forței de muncă. Fondurile POTJ sunt în valoare totală de 2,53 miliarde de euro, din care 2,13 miliarde fonduri europene. Ministerul precizează că „tranziția la neutralitatea climatică este favorizată în egală măsură și de investiții care îmbunătățesc calitatea vieții și combat sărăcia energetică”, motiv pentru care programul va sprijini „instalarea de panouri fotovoltaice / fototermice la nivel de gospodărie, ca o primă etapă în vederea creării comunităților de energie”, precum și extinderea transportului interurban verde.

Tot Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se ocupă și de Granturile SEE și norvegiene, un instrument de finanțare oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru dezvoltarea economică și socială în țările din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. România a beneficiat prin acest instrument de o alocare de 275,2 milioane de euro prin granturile SEE și 227,3 milioane de euro prin granturile norvegiene, iar investițiile finanțate au urmărit diverse domenii, în special dezvoltarea afacerilor, energia și mediul, societatea civilă.

Printre investițiile realizate prin acest instrument s-au numărat inițial mai ales proiecte publice, cum a fost instalarea de panouri fotovoltaice la opt clădiri publice din comuna Ghiroda, Timiș, un proiect al primăriei locale în parteneriat cu Western Norway Research Institute. Ulterior, au apărut însă și apeluri de proiecte adresate în mod specific mediului privat, inclusiv unul încheiat în decembrie 2021 vizând „proiecte de hidroenergie, energie geotermală și alte surse regenerabile pentru IMM și ONG”. În prezent se derulează programul „Dezvoltarea IMM în România – Sprijin pentru Startup”, care privește dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în mai multe domenii, între care și „inovația verde”.

Pentru acest program, pentru care se primesc înscrieri până la 14 iulie 2022, beneficiarii trebuie să fie IMM înființate de cel puțin 6 luni și care funcționează de cel mult 4 ani. Finanțările disponibile sunt între 10.000 și 200.000 de euro pe proiect, reprezentând 85% din valoarea investiției. Activitățile eligibile sunt: dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative; dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi; dezvoltare și implementare de „procese de producție mai verzi”, având ca rezultat ameliorarea cel puțin unuia dintre indicatorii de mediu recomandați (reducerea emisiilor poluante, reducerea consumului de energie și combustibil, colectarea estimată de deșeuri din producție și reciclare).